RomajiDesu

×
Japanese Dictionary Kanji Dictionary Multi-radical Kanji Japanese Translator Romaji to Kana converters About RomajiDesu

Search Kanji for げん

faint; dizzy

Search dictionary for:

ゲン·カン
げん.す·くるめ.く·まぶ.しい·くら.む·まど.う·めま.い·まばゆ.い·くれ
Pinyin: xuàn Korean: hyeon, hwan Hán-Việt: huyễn
Stroke counts: 10 Skip code: 1-5-5

Examples

眩れる[kureru] to get dark
眩い[mabui] cute
眩しい[mabushii] dazzling
眩惑[genwaku] dazzling
目眩い[memai] dizziness
立ち眩[tachikurami] dizziness (from standing up too fast)
目眩く[mekurumeku] to dazzle
目を眩ます[mewokuramasu] to deceive
眩む[kuramu] to be dazzled by
眩い[mabayui] dazzling